Vier keer drank en drugs op de werkvloer

Vier keer drank en drugs op de werkvloer

Vier interessante uitspraken waarin alcohol- en/of drugsgebruik, -bezit of -verslaving op de werkvloer een rol speelde. Een bespreking van deze zaken—inclusief per situatie enkele handreikingen voor de praktijk.