Gedeeltelijke transitievergoeding bij structurele vermindering van arbeidsuren

Gedeeltelijke transitievergoeding bij structurele vermindering van arbeidsuren

Een werknemer van wie het aantal arbeidsuren substantieel en structureel wordt verminderd, kan aanspraak maken op een gedeeltelijke transitievergoeding—berekend over het aantal uren waarmee de arbeidsduur is gereduceerd. Denk hierbij aan vermindering van het aantal uren om bedrijfseconomische redenen, of vanwege langdurige gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.