Heimelijk opnemen van gesprekken door werknemers: de stand van zaken in de jurisprudentie

Heimelijk opnemen van gesprekken door werknemers: de stand van zaken in de jurisprudentie

Tien jaar geleden waren er nog geen zaken waarin werknemers een beroep deden op een geluidsopname. Dat is nu wel anders. Er is een tendens dat werknemers regelmatig een beroep doen op de (transcriptie) van een heimelijk met hun smartphone opgenomen gesprek. Hoe gaan rechters hiermee om?