Alcohol- en drugstesten op de werkvloer

Alcohol- en drugstesten op de werkvloer

Gebruik van alcohol- en drugstesten kan noodzakelijk zijn en er blijkt in de praktijk behoefte aan. Er ontbreken echter duidelijke regels. Mogelijk valt de uitvoering van dergelijke testen onder de rechtstreekse werking van artikel 9 lid 2(b) AVG. Er ligt een taak voor de wetgever om een helder en eenduidig kader te schetsen.