Nieuwe CAO Gemeenten komt in de plaats van de CAR-UWO

Nieuwe CAO Gemeenten komt in de plaats van de CAR-UWO

De arbeidsvoorwaarden van gemeenteambtenaren blijven vrijwel ongewijzigd. Zo verdwijnt bijvoorbeeld weliswaar het Georganiseerd Overleg (ook wel bekend als GO), maar wordt met de nieuwe cao het Lokaal Overleg ingesteld.
De ambtelijke rechtspositie zoals we die nu nog kennen, heeft een uitgebreid stelsel van rechtsbescherming en geschillenbeslechting. Wie deze situatie goed kent, zal zich verbazen over de beperkte aandacht die de geschillenbeslechting in de CAO Gemeenten heeft gekregen: er is daarvoor geen aparte voorziening opgenomen.