Voortgang wetgeving zelfstandig ondernemerschap

Voortgang wetgeving zelfstandig ondernemerschap

Er komt nieuwe wetgeving voor zelfstandig ondernemers en opdrachtgevers. Er is een vragenlijst opgesteld die opdrachtgevers straks kunnen invullen om duidelijkheid te krijgen of er sprake is van werken buiten dienstbetrekking. Zo ja, dan hoeven er geen loonheffing en werknemerspremies worden betaald. Per 1 januari 2019 wordt bovendien het criterium 'gezag' uit het arbeidsrecht verduidelijkt, middels een bijlage bij het Handboek Loonheffingen.