Stukken onder derden geen 'op de zaak betrekking hebbende stukken'

Stukken onder derden geen 'op de zaak betrekking hebbende stukken'

Het leerstuk van de 'op de zaak betrekking hebbende stukken' staat volop in de belangstelling. De Hoge Raad heeft in 2018 nadere uitleg over dit leerstuk gegeven (te weten in mei en in augustus). In de onderhavige uitspraak geeft de Centrale Raad van Beroep toepassing aan één van de door de Hoge Raad geformuleerde handvatten.