Wet bescherming bedrijfsgeheimen door arbeidsrechtelijke bril

Wet bescherming bedrijfsgeheimen door arbeidsrechtelijke bril

De eerste indruk is wellicht dat de Wet bescherming bedrijfsgeheimen geen rol speelt in het arbeidsrecht. Toch zijn de mogelijkheden tot handhaving en de maatregelen die de rechter kan opleggen voor werkgevers wel degelijk bruikbaar, als het vermoeden bestaat dat een (ex-)werknemer diens geheimhoudingsplicht heeft geschonden.