Ontslag wegens schending van ziekteverzuimvoorschriften

Ontslag wegens schending van ziekteverzuimvoorschriften

Ontslag wegens schending van controle- en re-integratievoorschriften is in beginsel niet mogelijk, omdat artikel 7:629 BW voorziet in een loonsanctie. Toch is er relatief veel rechtspraak waarbij het in de kern gaat om het ontslag van een werknemer wegens schending van controle- en/of re-integratievoorschriften. In deze bijdrage staat de vraag centraal wanneer ontslag, ondanks dat de wet voorziet in een sanctie, toch tot de mogelijkheden behoort. De auteurs analyseren daartoe jurisprudentie uit de periode juli 2015–juli 2018.