CAO Gemeenten 2020 vervangt CAR-UWO

CAO Gemeenten 2020 vervangt CAR-UWO

De VNG en de vakbonden hebben afspraken over de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) bij de gemeenten bekrachtigd. Dat betekent dat per 1 januari 2020 de CAR-UWO vervalt en de CAO Gemeenten gaat gelden.