Regeling compensatie transitievergoeding

Regeling compensatie transitievergoeding

Deze Regeling ziet op de compensatie van de transitievergoeding die werkgevers vanaf 1 april 2020 kunnen aanvragen als zij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslaan of hebben ontslagen na 1 juli 2015. In de regeling staan de termijnen waarbinnen de compensatie aangevraagd kan worden en de termijnen waarbinnen UWV moet beslissen op de aanvraag.