Wijziging Besluit allocatie arbeidskrachten intermediairs: grote gevolgen voor payrolling

Wijziging Besluit allocatie arbeidskrachten intermediairs: grote gevolgen voor payrolling

Als het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs doorgang vindt, zal dat grote gevolgen hebben voor de payroll. Opdrachtgevers/inleners zullen naar verwachting fors meer gaan betalen voor de inzet van een payrollkracht, terwijl menig payrollbedrijf zich wat betreft de uitvoering wellicht achter de oren zal gaan krabben. Hoe kan dat?