CRvB geeft vuistregels voor herziening van evident onredelijk hoge boetes

CRvB geeft vuistregels voor herziening van evident onredelijk hoge boetes

De Centrale Raad van Beroep heeft vuistregels gegeven voor de beoordeling van verzoeken om vaststaande boetes te herzien. Het gaat in deze zaken om boetes aan uitkeringsgerechtigden die gebaseerd zijn op het oude, veel strengere boeteregime en die soms zelfs hoger zijn dan de maximale geldboete die een strafrechter destijds kon opleggen.