Ontbinding arbeidsovereenkomst met terugwerkende kracht?

Ontbinding arbeidsovereenkomst met terugwerkende kracht?

Het hof bepaalt de einddatum van de arbeidsovereenkomst in deze casus op 1 april 2018. Die datum is echter gelegen vóór de datum die in eerste aanleg door de rechtbank is bepaald (1 juni 2018). Dat is opvallend, omdat de uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever was dat ontbinding met terugwerkende kracht niet mogelijk is. Kan de appelrechter een arbeidsovereenkomst in hoger beroep dan toch met terugwerkende kracht beëindigen?