Niet opzeggen slapend dienstverband in strijd met goed werkgeverschap

Niet opzeggen slapend dienstverband in strijd met goed werkgeverschap

Een uitspraak waarin de werkgever op straffe van een dwangsom de arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer (langer dan 2 jaar) moet opzeggen, zonder in achtneming van de geldende opzegtermijn en onder toekenning van de wettelijke transitievergoeding. Tot nu toe oordeelde de rechtspraak anders.