Mocht werkgever een ziekmelding van werknemer weigeren?

Mocht werkgever een ziekmelding van werknemer weigeren?

Mag een werkgever een ziekmelding in twijfel trekken en het loon opschorten totdat er wordt vastgesteld dat een werknemer daadwerkelijk ziek is? Het had op de weg van de werkgever gelegen om kort na de ziekmelding—en niet pas enkele weken daarna—de arbodienst in te schakelen. Dat de werkneemster zich al vaker had ziekgemeld doet daar niet aan af. Zij heeft recht op het gevorderde aanvullende salaris vanaf de datum waarop zij zich ziekmeldde, inclusief wettelijke rente en wettelijke verhoging.