Ruim ton schadevergoeding na overtreding mondeling overeengekomen concurrentie- en geheimhoudingsbeding

Ruim ton schadevergoeding na overtreding mondeling overeengekomen concurrentie- en geheimhoudingsbeding

De voormalig werknemer en diens nieuwe werkgever worden veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van ruim 115.000 euro wegens overtreding van de post-contractuele bedingen. In deze zaak was weliswaar schriftelijk een concurrentie- en geheimhoudingsbeding overeengekomen, maar hierover werden bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst enkel mondelinge afspraken gemaakt.