Indiensttreding bij payrollbedrijf vereist wilsverklaring werknemer

Indiensttreding bij payrollbedrijf vereist wilsverklaring werknemer

Werkneemster stemt op verzoek van werkgever in met indiensttreding bij een payrollbedrijf, dat haar vervolgens naar werkgever detacheert. Als de werkgever de inleenovereenkomst opzegt, meldt werkneemster zich ziek. Zij stelt dat de arbeidsovereenkomst nooit rechtsgeldig is geëindigd. De kantonrechter wijst haar vorderingen toe. Werkneemster had weliswaar verklaard bij het payrollbedrijf in dienst te treden, maar de werkgever had moeten nagaan of haar wil daar ook daadwerkelijk op was gericht.


Gratis verder lezen? Maak 4 weken lang kosteloos en geheel vrijblijvend kennis met Recht.nl


  • Dagelijks juridisch nieuws & jurisprudentie
  • Samenvattingen van 100 vakbladen
  • Juridische zoekmachine

Hét internetportaal voor juristen