Zorgplicht werkgever gaat verder dan naleven Arbowet

Zorgplicht werkgever gaat verder dan naleven Arbowet

Bij sloopwerkzaamheden dringt een splinter van een tegel door een handschoen. Door wondinfectie ontstaat dystrofie en raakt de werknemer ernstig geïnvalideerd. Heeft de werkgever de zorgplicht (artikel 7:658 BW) geschonden door handschoenen ter beschikking te stellen met een snijbestendigheid van klasse 2 in plaats van klasse 3, ook als niet uit de Arbowet voortvloeit dat de betere beschermingsmiddelen ter beschikking gesteld moeten worden? De rechtbank stelt van wel.


Gratis verder lezen? Maak 4 weken lang kosteloos en geheel vrijblijvend kennis met Recht.nl


  • Dagelijks juridisch nieuws & jurisprudentie
  • Samenvattingen van 100 vakbladen
  • Juridische zoekmachine

Hét internetportaal voor juristen