Is procedure UWV een 'gerechtelijke en administratieve procedure' als in Wft?

Is procedure UWV een 'gerechtelijke en administratieve procedure' als in Wft?

De Hoge Raad gaat zich buigen over een nieuwe vraag in relatie tot de vrije advocaatkeuze van rechtsbijstandverzekerden. Vraag is of de procedure bij het UWV na een verzoek om toestemming voor de opzegging van een arbeidsverhouding heeft te gelden als een 'gerechtelijke en administratieve procedure' uit de Wet op het financieel toezicht (art. 4:67 Wft). Zo ja, dan zal de verzekeraar mensen een vrije advocaatkeuze moeten bieden. Zo niet, dan kan de verzekeraar mogelijk volstaan met een eigen jurist.


Gratis verder lezen? Maak 4 weken lang kosteloos en geheel vrijblijvend kennis met Recht.nl


  • Dagelijks juridisch nieuws & jurisprudentie
  • Samenvattingen van 100 vakbladen
  • Juridische zoekmachine

Hét internetportaal voor juristen