Overname loonbetaling gebaseerd op rechtsvermoeden omvang arbeidsovereenkomst

Overname loonbetaling gebaseerd op rechtsvermoeden omvang arbeidsovereenkomst

Een werkneemster werkt al lange tijd meer dan het in een arbeidsovereenkomst vastgelegde minimum van vier uur per week. Een beroep op het rechtsvermoeden moet ertoe leiden dat de werkgever had moeten aangeven welke arbeidsomvang in hun relatie had te gelden, anders dan het gemiddelde over de laatste drie maanden. Dat is niet gebeurd en daarom heeft de werkneemster recht op overname van het loon gebaseerd op het rechtsvermoeden.


Gratis verder lezen? Maak 4 weken lang kosteloos en geheel vrijblijvend kennis met Recht.nl


  • Dagelijks juridisch nieuws & jurisprudentie
  • Samenvattingen van 100 vakbladen
  • Juridische zoekmachine

Hét internetportaal voor juristen