Besluit AVA leidt niet tot einde dienstverband bestuurder

Besluit AVA leidt niet tot einde dienstverband bestuurder

De bestuurder van een BV of NV die op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam is, heeft minder vergaande ontslagbescherming dan een gewone werknemer. Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad heeft het besluit van (meestal) de Algemene Vergadering van Aandeelhouders om de bestuurder te ontslaan in beginsel tevens als gevolg dat de arbeidsovereenkomst eindigt. Een ontslagvergunning of gang naar de rechter is dan niet vereist—behalve als sprake is van een opzegverbod of indien partijen anders overeenkomen. Deze laatste uitzonderingsgrond is aan de orde in de onderhavige uitspraak.