Wijziging pensioen: expliciete instemming werknemer vereist

Wijziging pensioen: expliciete instemming werknemer vereist

Deze uitspraak bevestigt de risico's die een werkgever loopt, indien de arbeidsvoor­waarde pensioen niet op juiste wijze wordt afgesproken en bevestigd. De werkgever mag er niet snel op vertrouwen dat de werknemer impliciet heeft ingestemd. Ook uit gedragingen en omstandigheden aan de zijde van de werknemer mag niet snel afgeleid worden dat deze heeft ingestemd.