Werkgevers en het recht op individuele waardeoverdracht van pensioenaanspraken

Werkgevers en het recht op individuele waardeoverdracht van pensioenaanspraken

Een werknemer die van baan verandert, kan veelal aanspraak maken op een individuele waardeoverdracht van zijn pensioenaanspraken. Werkgevers kunnen in dat kader met zeer aanzienlijke bijbetalingsverplichtingen worden geconfronteerd. Dat roept de vraag op hoe werkgevers daar het beste mee om kunnen gaan.