Gedragingen in de praktijk leiden tot evolutie naar een arbeidsovereenkomst

Gedragingen in de praktijk leiden tot evolutie naar een arbeidsovereenkomst

De kwalificatievraag komt regelmatig terug in de rechtspraak. Hebben partijen nu een arbeidsovereenkomst gesloten of is het een overeenkomst van opdracht? En kan een initiële afspraak in de loop der tijd veranderen? Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden liet zich onlangs uit over een dergelijke vraag, waarbij de werkende zijn inspanningen 16 jaar lang had gefactureerd alsof hij een zelfstandige was. Toch was er volgens het hof sprake van een arbeidsovereenkomst.