Deskundigenoordeel UWV voor rekening werknemer

Deskundigenoordeel UWV voor rekening werknemer

Als de werkgever of werknemer zich niet kan verenigen met het advies van de bedrijfsarts, kan men een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Een dergelijke second opinion is een efficiënte manier om een meningsverschil over de re-integratie te beslechten.
In de navolgende zaak wacht de werkneemster lang met het aanvragen van een deskundigenoordeel, maar zij wordt uiteindelijk wel in het gelijk gesteld door het UWV. Desalniettemin heeft zij geen recht op loonbetaling met terugwerkende kracht.