Geloof en werkkleding

Geloof en werkkleding

De relatie tussen de vrijheid van godsdienst en kledingvoorschriften is vaker aan bod gekomen in jurisprudentie. Telkens speelt de situatie dat de werknemer wordt verplicht om bepaalde kleding (niet) te dragen, in strijd met diens religieuze overtuiging. Werkgevers kunnen kledingeisen stellen als voldaan wordt aan drie (cumulatieve) voorwaarden.