Afwijzing betalingsregeling toeslagen in strijd met wet

Afwijzing betalingsregeling toeslagen in strijd met wet

Teveel betaalde toeslagen moeten standaard binnen 24 maanden worden terugbetaald. Wanneer dit vanwege de aanwezige betalingscapaciteit niet mogelijk is, kan om een betalingsregeling worden verzocht. Hiervoor geldt als extra voorwaarde dat de toeslagschuld niet mag zijn ontstaan vanwege opzet of grove schuld. De Rechtbank Rotterdam oordeelt dat deze extra voorwaarde in strijd is met de wet.