Verzet tegen 'Albron-overgang' leidt niet tot verlies arbeidsovereenkomst

Verzet tegen 'Albron-overgang' leidt niet tot verlies arbeidsovereenkomst

De onderneming waar werknemer feitelijk permanent is gedetacheerd, maar niet formeel in dienst is, wordt overgenomen. Vervreemder en verkrijger stellen dat werknemer bij verkrijger in dienst is. Werknemer verzet zich daartegen en stelt bij zijn oorspronkelijke formele werkgever in dienst te zijn. Het hof acht hem op grond van het Albron-arrest in dienst van verkrijger. Doordat vervreemder werknemer onvoldoende over de overgang en zijn rechtspositie heeft voorgelicht, kan het protest van werknemer niet worden opgevat als wens afstand te doen van de beschermende werking van artikel 7:663 BW.