Werkgever had voldoende aanleiding om laptop van werknemer te doen onderzoeken

Werkgever had voldoende aanleiding om laptop van werknemer te doen onderzoeken

Werknemer heeft diverse negatieve berichten over werkgever via Whatsapp, Skype en sms verstuurd en is op staande voet ontslagen. De voorzieningenrechter oordeelt dat het onderzoek van werkgever proportioneel was. De in die laptop gevonden berichten zijn rechtmatig verkregen bewijs en vormen bovendien een geldige dringende reden.