Ontslag voor autistische werknemer?

Ontslag voor autistische werknemer?

Een werkgever mag het dienstverband met een arbeidsongeschikte werknemer gedurende de eerste twee jaar van de ziekte niet opzeggen via het UWV. Werkgever en werknemer kunnen zich echter altijd wenden tot de kantonrechter met het verzoek de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De kantonrechter is niet gehouden aan het opzegverbod, maar moet er wel rekening mee houden. Geldt dat ook voor een autistische werknemer?