Uitbreiding no-riskpolis werkgevers bij in dienst nemen personeel met ziekteverleden

Uitbreiding no-riskpolis werkgevers bij in dienst nemen personeel met ziekteverleden

Vanwege de financiële risico's zijn werkgevers soms huiverig om iemand met een (ernstig) ziekteverleden in dienst te nemen. De overheid signaleert dit probleem en komt met een experiment. Tot 15 maart 2022 geldt een ruimere toepassing van de no-riskpolis.