Wkkgz versus arbeidsrecht: goede zorg botst met goed werkgeverschap

Wkkgz versus arbeidsrecht: goede zorg botst met goed werkgeverschap

In deze zaak was er kritiek op het functioneren van een werkneemster in de ouderenzorg. De werkgever meende, met een beroep op de vergewisplicht uit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz, de wet die 'goede zorg' vooropstelt), dat dit een strenge arbeidsrechtelijke benadering rechtvaardigde. De rechter was echter van oordeel dat hij daarbij voorbij ging aan goed werkgeverschap.