Normalisering rechtspositie ambtenaren: praktische uitwerking

Normalisering rechtspositie ambtenaren: praktische uitwerking

Een overzicht van de wijzigingen in de rechtspositie van ambtenaren die optreden na inwerkingtreding van de Wnra. Voor aanstelling en ontslag van ambtenaren treedt het BW in werking. Arbeidsvoorwaarden worden geregeld in een cao. De ambtelijke status met zijn bijzonderheden blijft echter bestaan.