Opzegverbod tijdens ziekte herleeft na afwijzing UWV

Opzegverbod tijdens ziekte herleeft na afwijzing UWV

Een zieke werknemer kan niet worden ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen. Op dit opzegverbod geldt een uitzondering: de antimisbruikbepaling. Indien de werknemer zich ziek meldt nadat het UWV een verzoek tot ontslag heeft ontvangen, mist het opzegverbod toepassing. Indien het UWV de toestemming weigert, kan de werkgever zich wenden tot de kantonrechter om het oordeel van het UWV te heroverwegen. De vraag reist dan of de antimisbruikbepaling in die opvolgende procedure zijn werking behoudt.


Gratis verder lezen? Maak 4 weken lang kosteloos en geheel vrijblijvend kennis met Recht.nl


  • Dagelijks juridisch nieuws & jurisprudentie
  • Samenvattingen van 100 vakbladen
  • Juridische zoekmachine

Hét internetportaal voor juristen