Wachtgeldaanspraak werknemer na privatisering ABP in 1996

Wachtgeldaanspraak werknemer na privatisering ABP in 1996

De regeling dat een belanghebbende die als werknemer is ontslagen, op grond van artikel 4 lid 1 Regeling Wachtgeld Uitkering bij Privatisering (WUP) recht heeft op wachtgeld, is van toepassing op het personeel van de Stichting Pensioenfonds ABP. In de WUP zijn bepaalde artikelen van de Ontslaguitkeringsregeling ABP (OUR) van toepassing verklaard. Uit de overweging van het hof in de hoofdprocedure dat de werknemer in kwestie (alleen) aanspraak had op wachtgeld op grond van de WUP, mocht het hof in de schadestaatprocedure niet afleiden dat de in de WUP van toepassing verklaarde artikelen uit de OUR toepassing misten.