Bewijs van disfunctioneren: ook na normalisering dossieropbouw cruciaal

Bewijs van disfunctioneren: ook na normalisering dossieropbouw cruciaal

Bij een beoordeling van het functioneren is de toets van de ambtenarenrechter beperkt tot de vraag of die beoordeling op voldoende gronden berust. Bij wie ligt dan de bewijslast: bij de overheidswerkgever of de medewerker? En moet elk bewijs onomstotelijk vast staan? Hoe kijkt de civiele arbeidsrechter daarnaar?