Doorlopend leasecontract: betaalt de ex-werknemer de rekening?

Doorlopend leasecontract: betaalt de ex-werknemer de rekening?

Het komt met regelmaat voor dat een arbeidsovereenkomst eindigt terwijl een leasecontract nog doorloopt. De vraag is wat er op dat moment met het leasecontract gebeurt en wie voor de kosten op moet draaien. De Rechtbank Midden-Nederland deed een uitspraak waaruit blijkt dat ook het beginsel van goed werkgeverschap daarbij een rol kan spelen.