Nieuwe uitlooptermijn ZW-uitkering voor rekening werkgever

Nieuwe uitlooptermijn ZW-uitkering voor rekening werkgever

De Centrale Raad van Beroep oordeelt dat de voortzetting van het recht op een ZW-uitkering nadat nieuwe functies zijn geselecteerd, voor een eigen risicodragende werkgever betekent dat zij gehouden is om langer ziekengeld te betalen. Dit kan echter niet met zich brengen dat de zorgvuldigheidseisen die gelden voor de intrekking van een uitkering opzij worden gezet.