Verdere opschorting handhaving Wet DBA

Verdere opschorting handhaving Wet DBA

Sociale Zaken heeft opnieuw een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin aangegeven wordt dat de opschorting van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) opnieuw is verlengd. Voor opdrachtgevers en opdrachtnemers betekent dit, dat zij tot 1 januari 2020 geen boetes of naheffingen zullen ontvangen.