Terugvordering AOW onterecht vanwege onduidelijk aanvraagformulier

Terugvordering AOW onterecht vanwege onduidelijk aanvraagformulier

Het AOW-pensioen van een koppel dat in de veronderstelling was duurzaam gescheiden te leven en daarom AOW ontving naar de norm voor ongehuwden mag niet worden teruggevorderd wegens onduidelijkheden in het aanvraagformulier.