Grenzen aan ontslagbescherming van zieke werknemers

Grenzen aan ontslagbescherming van zieke werknemers

Met enige regelmaat verschijnt er jurisprudentie over zieke werknemers die nalaten hun re-integratieverplichtingen na te komen. De onderstaande uitspraak geeft een beknopt overzicht van rechten, plichten en mogelijkheden.