Platformwerker beschermd door Waadi?

Platformwerker beschermd door Waadi?

Platformwerk, waarbij zelfstandigen werkzaamheden verrichten via een digitaal platform dat vraag en aanbod bij elkaar brengt, rukt op. Waar en hoe raakt dit aan de voorschriften van de Wet allocatie arbeid door intermediairs (Waadi)? Kan een platform worden aangemerkt als een arbeidsintermediair—en wat betekent dit voor de arbeidsrechtelijke bescherming van de platformwerker?