Evaluatie van de uitvoering van wet- en regelgeving inzake bedrijfseconomisch ontslag

Evaluatie van de uitvoering van wet- en regelgeving inzake bedrijfseconomisch ontslag

Hoe voert het UWV de ontslagtoets uit, hoe wordt deze toets ervaren door werknemers en wat zijn de risico's bij de uitvoering? Veel ontslagen werknemers die hun zaak bij UWV hebben verloren, krijgen bijvoorbeeld niet te horen dat zij het ontslag kunnen aanvechten bij de kantonrechter. De Inspectie SZW vindt dat het UWV werknemers beter moet informeren.