Compensatie transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid

Compensatie transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een vergoedingsregeling voor werkgevers van langdurig arbeidsongeschikte werknemers. Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen is bovendien niet langer een transitievergoeding verschuldigd als in een cao voorzieningen zijn getroffen om werkloosheid te beperken, hetzij reeds voorzien wordt in een redelijke vergoeding.