Verjaring periodieke uitkeringen arbeidsongeschiktheidsverzekering

Verjaring periodieke uitkeringen arbeidsongeschiktheidsverzekering

Verjaren periodieke uitkeringen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering in één keer, of gaat er maandelijks een nieuwe verjaringstermijn lopen? De Commissie van Beroep van het Kifid heeft geoordeeld over deze belangrijke vraag. Het oordeel is in overeenstemming met een eerdere uitspraak van de kantonrechter Amsterdam, maar wijkt af van een uitspraak van de Rechtbank Breda.