Ontslag (nemen) en de gefixeerde schadevergoeding

Ontslag (nemen) en de gefixeerde schadevergoeding

Als een werknemer ontslag wil nemen of als een werkgever een werknemer wil ontslaan, moeten zij in principe de opzegtermijn in acht nemen. Als een van beide partijen dat niet doet, dan is hij of zij mogelijk een gefixeerde schadevergoeding verschuldigd aan de andere partij. Maar hoe zit het als een werknemer al ontslag neemt voordat de arbeidsovereenkomst daadwerkelijk is begonnen?