De internationaal opererende werknemer

De internationaal opererende werknemer

Welk rechtstelsel is van toepassing als een (overwegend) internationaal opererende werknemer een geschil krijgt met zijn/haar werkgever? Zelfs wanneer partijen vooraf een rechtsforumkeuze zijn overeengekomen, betekent dit in lang niet alle gevallen dat het gekozen rechtsstelsel van toepassing is op een geschil. Zo ook niet in deze zaak, waarin een Poolse werkneemster weigerde te worden overgeplaatst van Eindhoven naar Dublin.