Seksuele intimidatie op de werkvloer: bewijs lastig te leveren

Seksuele intimidatie op de werkvloer: bewijs lastig te leveren

Deze uitspraak laat zien dat het bewijs dat een werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan seksuele intimidatie voor een werkgever vaak lastig te leveren is. In deze zaak kon de rechter het misbruik niet vaststellen, omdat het dossier veel vragen had opgeroepen en partijen niet aanwezig waren bij de mondelinge behandeling. Bovendien was er geen strafrechtelijk onderzoek.