Vakantiedagen kunnen niet automatisch vervallen na verloop van tijd

Vakantiedagen kunnen niet automatisch vervallen na verloop van tijd

Het Europese Hof van Justitie deed twee interessante uitspraken over het verval van vakantiedagen. De uitspraken zijn van groot belang voor de in Nederland geldende vervalregeling voor wettelijke vakantiedagen. Op grond van het Nederlandse recht vervallen wettelijke vakantiedagen die een werknemer niet heeft opgenomen in beginsel een half jaar na het kalenderjaar waarin deze zijn opgebouwd.
Uit de uitspraken van het Hof blijkt dat op de werkgever een inspanningsplicht rust om de werknemer daadwerkelijk in staat te stellen om vakantie op te nemen. Als de werkgever deze plicht naast zich neerlegt, behoudt de werknemer zijn vakantiedagen ondanks de wettelijke vervalregeling.